วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2562
จ้างขบวนแห่แบบประเพณีโบราณ (เช้า+บ่าย) วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างจัดสถานที่พร้อมเก็บกวาดรอบบริเวณงานโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
ซื้อค่าวัสดุในการจัดงานสงกรานต์(พิธีทางสงฆ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างเวทีเครื่องเสียงโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างค่ารถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์และแห่ขบวนสรงน้ำพระรอบหมู่บ้าน วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างค่าการแสดงมหรสพรำวงชาวบ้าน วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ๘๒ ? ๑๓๗๒ (จำนวน ๕ รายการ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอยู่เวรยามเทศกาลสงกรานต์ ๗ วันอันตราย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา วัดนิคมคัพ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง