องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 30 เมษายน 2563[วันที่ 30 เม.ย. 2563][ผู้อ่าน 140]
 
  กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [วันที่ 23 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 4633]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้[วันที่ 22 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 35]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส อำเภอจัตุรัส[วันที่ 13 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 756]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม แห่เทียนพรรษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา[วันที่ 11 ก.ย. 2561][ผู้อ่าน 329]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จัดกิจกรรมโครงการ เสริมสร้งภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ[วันที่ 11 ก.ย. 2561][ผู้อ่าน 240]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรม โครงการ มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี 2561[วันที่ 23 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 238]
 
  กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานจัดกิจกรรมโครงการน้ำคือชีวิต และอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2561[วันที่ 18 มิ.ย. 2561][ผู้อ่าน 269]
 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านชาวประมงลงเรือชมวิถีชิวืตของหมู่บ้านชาวประมงและการจับปลาแบบพื้นบ้าน[วันที่ 9 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 409]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณหน้าอาหารสำนักงานแและรอบพื้นที่ตำบลหนองบัวบาน[วันที่ 2 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 675]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จัดกิจกรรม Bigcheanningday บริเวณตลาดสด หน้าศาลเจ้าพ่อขุนนรินทร์ ตำบลหนองบัวบาน [วันที่ 18 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 449]
 
  กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 13เมษายน 2561 ประจำปี 2561[วันที่ 16 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 328]