องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 


  การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลชมทุ่งบัวแดงบึงละหาน"[วันที่ 9 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 147]
 
  ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวบานไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ณ หน่ว[วันที่ 23 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 332]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 8 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 21]
 
  สนามกีฬาของตำบลที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาในการออำกำลังกาย[วันที่ 30 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 419]
 
  คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต[วันที่ 14 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 431]
 
  โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563[วันที่ 6 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 366]
 
  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น[วันที่ 15 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 346]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 30 เมษายน 2563[วันที่ 30 เม.ย. 2563][ผู้อ่าน 573]
 
  โครงการประเพณีบุญพระเวสสันดร (เทศมหาชาติ) ประจำปี 2563[วันที่ 17 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 347]
 
  โครงการประเพณีไหว้พระพุทธบาทบ้านหลักศิลา ประจำปี 2563[วันที่ 10 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 359]
 
  กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [วันที่ 23 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 5033]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้[วันที่ 22 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 438]