องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 


  สนามกีฬาของตำบลที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาในการออำกำลังกาย[วันที่ 30 ก.ค. 2564][ผู้อ่าน 78]
 
  คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต[วันที่ 14 พ.ค. 2564][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563[วันที่ 6 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 56]
 
  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น[วันที่ 15 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 50]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 30 เมษายน 2563[วันที่ 30 เม.ย. 2563][ผู้อ่าน 256]
 
  โครงการประเพณีบุญพระเวสสันดร (เทศมหาชาติ) ประจำปี 2563[วันที่ 17 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการประเพณีไหว้พระพุทธบาทบ้านหลักศิลา ประจำปี 2563[วันที่ 10 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [วันที่ 23 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 4748]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้[วันที่ 22 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 190]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส อำเภอจัตุรัส[วันที่ 13 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 867]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม แห่เทียนพรรษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา[วันที่ 11 ก.ย. 2561][ผู้อ่าน 418]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จัดกิจกรรมโครงการ เสริมสร้งภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ[วันที่ 11 ก.ย. 2561][ผู้อ่าน 305]