องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สาระน่ารู้เรื่องเบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการสังคม [ 27 ก.ย. 2565 ]5
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถซ่อมไฟฟ้า [ 14 ก.ย. 2565 ]11
3 ประกาศ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]26
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 19 ส.ค. 2565 ]28
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างกรณีเกษ๊ยณอายุราชการ [ 3 ส.ค. 2565 ]39
6 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]40
7 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]35
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 4 ก.ค. 2565 ]39
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 4 ก.ค. 2565 ]41
10 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]39
11 คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร [ 5 เม.ย. 2565 ]75
12 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ 14 ก.พ. 2565 ]111
13 **ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]171
14 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]140
15 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน [ 7 ธ.ค. 2564 ]189
16 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]158
17 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง [ 1 พ.ย. 2564 ]154
18 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]26
19 การขยายเวลาการให้การขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและการยื่นแบบและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้ายตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2564 และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]170
20 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]140
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12