องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ก.ค. 2564    ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 8
  30 มิ.ย. 2564    จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 3
  26 พ.ค. 2564    ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 3
  31 มี.ค. 2564    จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) 1
  12 มี.ค. 2564    การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 1
  19 ก.พ. 2564    **รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564** 1
  4 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 2
  4 ก.พ. 2564    ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 1
  4 ก.พ. 2564    มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 1
  4 ก.พ. 2564    ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน 2
  4 ก.พ. 2564    ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด" 1
  4 ก.พ. 2564    ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 1
  1 ก.พ. 2564    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 2
  1 ก.พ. 2564    จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยงานจัดเก็บรายได้ 3
  26 ม.ค. 2564    ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 2
  7 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบาน อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 1
  7 ม.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบาน อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ไปเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2
  5 ม.ค. 2564    จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 1
  10 ธ.ค. 2563    ประกาศ การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน 1
  3 ธ.ค. 2563    ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]