องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 


  งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ออกพื้นที่ สำรวจ การลงทะเบียนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560[วันที่ 2 พ.ย. 2559][ผู้อ่าน 317]
 
  กองสวัดิการสังคม ได้นำผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รับทุนการสึกษา ในโครงการมูลนิธิคุณพุ่ม[วันที่ 27 ต.ค. 2559][ผู้อ่าน 366]
 
  วางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559[วันที่ 23 ต.ค. 2559][ผู้อ่าน 330]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกศลฯ[วันที่ 21 ต.ค. 2559][ผู้อ่าน 359]
 
  กิจกรรมลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ[วันที่ 20 ต.ค. 2559][ผู้อ่าน 386]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประชุมประชาแผนพัฒนา สี่ปี ประจำปี 2561-2564[วันที่ 19 ต.ค. 2559][ผู้อ่าน 402]
 
  วันแม่ แห่งชาติ 2559[วันที่ 12 ส.ค. 2559][ผู้อ่าน 377]
 
  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ[วันที่ 11 ส.ค. 2559][ผู้อ่าน 326]
 
  ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559[วันที่ 15 ก.ค. 2559][ผู้อ่าน 350]
 
  เดินรณรงค์ไข้เลือดออก[วันที่ 14 ก.ค. 2559][ผู้อ่าน 48]
 
  ร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านยาเสพติด กับโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา[วันที่ 24 มิ.ย. 2559][ผู้อ่าน 531]
 
  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว[วันที่ 21 มิ.ย. 2559][ผู้อ่าน 518]