องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมตำบลหนองบัวบาน


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จัดประชุมประชาคมตำบลหนองบัวบานในการขอความเห็นรื้อถอนอาคาร SML เพื่อปรับปรุงตลาดสดหนองบัวบาน มติที่ประชุมเห็นชอบให้รื้อถอน เสียงเป็นเอกฉันท์

ส่วนการประชาคมขอความเห็น ถมสระหนองบัวบางส่วน เนื้อที่ 20 เมตร เพื่อปรับภูมิทัศน์ และขยายตลาด มติที่ประชุมส่วนมากเห็นด้วย และมีไม่เห็นด้วย 4 คน  และขั้นตอนการดำเนินการต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน จะนำมติที่ประชุมไปเสนอต่ออำเภอจัตุรัส เพื่อขอใ้ที่สาธารณะตามขั้นตอนต่อไป ระยะเวลาการพิจารณา อนุญาตให้ถม หรือไม่อนุญาต ไม่สามารถกำหนดได้ และหากได้รับการแจ้งผลพิจารณาเป็นประการใด จะนำมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบอีกครั้ง

2023-04-24
2023-02-22
2022-09-02
2022-03-09
2021-11-23
2021-10-08
2021-09-13
2021-07-30
2021-05-14
2021-04-21