องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

หน่วยตรวจสอบภายใน

     
  นายพีระวัฒน์  พันธ์ศักดิ์ดานนท์
Mr. Peerawat  Punsakdahon
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน  
     
   ว่าง  
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน