องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 พ.ค. 2564    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 111
  3 พ.ค. 2564    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 105
  8 ม.ค. 2564    คำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ 107
  17 เม.ย. 2561    คำร้องทั่วไป 107
  13 เม.ย. 2561    แบบฟอร์การร้องเรียน 104
  9 เม.ย. 2561    การจดทะเบียนพาณิชย์ และอัตราค่าบริการ 112
  15 พ.ค. 2558    คำร้องทั่วไป 115
  15 พ.ค. 2558    หนังสือมอบอำนาจผู้พิการ 114
  15 พ.ค. 2558    หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ 100
  15 พ.ค. 2558    แบบขอข้อมูลข่าวสาร 122
  15 พ.ค. 2558    หนังสือให้ความยินยอม 109