องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายสำหรับอำเภอจัตุรัสสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ จะออกรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน  วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.กุดน้ำใส

หมายเหตุ ขอรับแบบฟอร์มการยื่นบัญชีฯ ได้ที่ทำการ อบต.หนองบัวบาน ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :