องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ก.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 11
  15 ก.ค. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 11
  3 มิ.ย. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบปรมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 13
  3 มิ.ย. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 12
  5 พ.ค. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 11
  5 พ.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 11
  5 เม.ย. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 12
  5 เม.ย. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 12
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 11
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (1) 12
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2) 12
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (3) 11
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (4) 12
  5 ก.พ. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564ประจำเดือน มกราคม 2564 11
  5 ก.พ. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564 11
  29 ธ.ค. 2563    รายงานผลการตรวจสอบงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 10
  7 ก.ย. 2563    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 12
  7 ก.ย. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 11
  3 ส.ค. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 13
  3 ส.ค. 2563    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 11


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]