องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ธ.ค. 2564    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564 11
  18 ต.ค. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23
  2 ส.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 23
  2 ส.ค. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 22
  15 ก.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 38
  15 ก.ค. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 38
  3 มิ.ย. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบปรมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 43
  3 มิ.ย. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 40
  5 พ.ค. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 37
  5 พ.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 41
  5 เม.ย. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 41
  5 เม.ย. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 41
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 38
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (1) 40
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2) 40
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (3) 39
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (4) 39
  5 ก.พ. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564ประจำเดือน มกราคม 2564 36
  5 ก.พ. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564 39
  29 ธ.ค. 2563    รายงานผลการตรวจสอบงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 34


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]