องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 พ.ค. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 3
  5 พ.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 2
  5 เม.ย. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 2
  5 เม.ย. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 2
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (1) 2
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2) 2
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (3) 2
  5 มี.ค. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (4) 2
  5 ก.พ. 2564    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564ประจำเดือน มกราคม 2564 3
  5 ก.พ. 2564    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564 2
  29 ธ.ค. 2563    รายงานผลการตรวจสอบงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 48
  7 ก.ย. 2563    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 18
  7 ก.ย. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 18
  3 ส.ค. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 18
  3 ส.ค. 2563    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 17
  8 มิ.ย. 2563    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 18
  8 มิ.ย. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 18
  15 พ.ค. 2563    งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 82
  15 พ.ค. 2563    งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 81


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]